Zurna

Ze sbírek muzea: Zurna V posledním díle seriálu o exotických předmětech ze sbírek Muzea Říčany se zaměříme na jeden zvláštní hudební nástroj. Nazývá se zurna (osmansky سرنا) a jedná se o dřevěný dechový hudební nástroj s jazýčkem. Zurna je populárním hudebním nástrojem především v Turecku, ale i v přilehlých oblastech, jako například na Balkáně, Kavkazu, […]

Dymnivka dutá

Dymnivka dutáCorydalis cava Naše dymnivky jsou krásné jarní rostliny, které po zbytek roku vůbec neuvidíme. Spolu s dalšími podobně žijícími bylinami, mezi něž patří třeba sasanky, křivatce nebo orsej, vytváří tzv. jarní aspekt. Vyrostou jako barevný koberec ve vlhkých listnatých lesích, a to ještě předtím, než se stromy olistí. Všechno světlo tak mají pro sebe. […]

Antonín Freiesleben

Život vojenského kapelníka Antonína Freieslebena Nezapomínejme na lidi, kteří se zapsali do historie našeho města, do pamětí jeho obyvatel a přispívali k obohacení zdejšího života. Letos v lednu uplynulo právě sto let od úmrtí Antonína Freieslebena, aktivního hudebníka a učitele, který lásku k hudbě dokázal dál šířit. Narodil se 27. září 1857 do rodiny obecního pastýře-slouhy Antonína […]