Revolucionáři v Říčanech

Revolucionáři v Říčanech Před třiceti lety byla sametová revoluce v Československu v plném proudu. Pamětníci se shodují, že k jejím vrcholům patřily první svobodné volby v roce 1990 (v červnu parlamentní, v listopadu pak komunální). Městský národní výbor v Říčanech pracoval od ledna 1990 v novém obsazení a dění ve městě ovlivňovali členové Občanského fóra […]

Kachle s divými muži

Ze sbírek muzea: Kachle s divými muži Říčanské muzeum uchovává poměrně zajímavou sbírku zlomků středověkých a raně novověkých kamnových kachlů, které do muzea věnovali v minulosti místní amatérští archeologové. Středověká kachlová kamna bývala téměř uměleckým dílem, jednotlivé kachle bývaly zdobeny rozličnými, převážně náboženskými motivy. Od pozdního středověku se však ve velké míře uplatňují i motivy světské, […]

Led

Ledpevný oxid vodíku Brodit se v hromadách minerálů, to zní pohádkově. Úplně vidím drahokamy ve Šmakově nebo Sindibádově jeskyni. Dostupnější dovádění ve spoustách drobných krystalů však umožňuje každoroční zima a její sníh. Podívejme se na obyčejnou vodu v přírodních souvislostech. Plynná voda je vodní pára, tekutou vodu známe důvěrně z každodenního používání. Když teplota za […]