Železničářské uniformy

Ze sbírek muzea: Železničářské uniformy Říčanské muzeum uchovává ve své sbírce kromě písemných a obrazových materiálů i několik hmotných památek, které souvisejí s dějinami železniční dopravy. Kromě ručního návěstidla (tzv. výpravky) či drážních trubek (o nichž již bylo psáno v Kurýru 2013/7-8) se jedná především o části železničářských uniforem. Ty lze poměrně dobře datovat, neboť […]

Perleťovec stříbropásek

Perleťovec stříbropásekArgynnis paphia Lesy v Čechách procházejí zásadní proměnou. Dokonce i lidé, kteří se pohybují jen dopravními prostředky, si všímají prázdných míst v dříve zalesněné krajině. Při procházce v říčanských lesích můžeme zblízka pozorovat, co se děje. Lýkožrout smrkový napadl jednodruhové smrčiny, ty byly vykáceny a na pasekách se vysazuje směs listnatých a jehličnatých stromů. […]

Hanuš Špolc

Hanuš Špolc, říčanský spisovatel a drážní inspektor Železniční doprava zcela změnila životy lidí kdekoliv, kde byla zavedena. Nejenže umožnila rychlou přepravu zboží i osob, ale rovněž výrazně změnila ráz krajiny. Jednou z osob, které železnice a lidé kolem ní fascinovali, byl i Hanuš Špolc, spisovatel a inspektor Československých státních drah. Hanuš Špolc se narodil 23. […]