Lesy, smrk a lýkožrout

Téma kůrovce dnes rezonuje napříč médii. V posledních letech jsou postiženy lesy napříč celou republikou, téměř všude se objevují mrtvé stromy a posléze mýtiny. Proč malý brouček mění tvář krajiny?

Chomouty

Chomout je tradiční součástí koňského postroje, sloužící k zápřahu tažných zvířat.

Nepoddajní sedláci na Říčansku

Po druhé světové válce začali místní komunisté tlačit zemědělce ke vstupu do družstva. Nedůvěra k založení družstva byla poměrně veliká.