Cínové nádobí

Nejstarší nádoby vytvořené člověkem byly z materiálů, které časem zanikly (dřevo, kůže apod.) nebo z vypálené hlíny (keramické).