PROSTOR PRO MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Sešit – Ozvěny starých časů

150 

Vladimír Čech: Ozvěny starých časů

Po vánoční procházce si uvařte horký čaj a ponořte se do autentického vyprávění pamětníka Vladimíra Čecha, který popisuje, jak se žilo v Říčanech před 70 a více lety.

Vzpomínky pro vás zachytila Renata Skalošová z našeho muzea.

Sešit má 28 stran a byl vydán v omezeném nákladu.

 

„V zimních měsících se také dralo peří. Měli jsme hodně hus. Jako kluk jsem je – v létě tak jednou, dvakrát do týdne – chodil koupat směrem k rybníku. Nemyly se ve velkém rybníku, ale pod ním, jak teče potok, v takové větší louži. Vzal jsem do ruky klacek a už jsem je hnal Mlýnskou uličkou. Byly potom čisťounké, škubaly se a peří se schovalo na zimu.“

Dostupné na objednávku

Popis

Zaznamenávat vzpomínky pamětníků z Říčanska jsem začala z vlastního zájmu asi před osmi lety a pokračuji v tom s dalšími kolegy-dokumentaristy také v Muzeu Říčany.

Takto jsem se potkala s Vladimírem Čechem (nar. 1934), synem zdejšího významného sedláka a legionáře, který vyrůstal v někdejším mýtě na dnešní ulici 17. listopadu. Třídil své vzpomínky na rodinné hospodářství, v městečku vážené rodiče i klukovské kousky, jak je vymýšleli s kamarády ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Společně jsme sepisovali příběhy na pokračování do městského věstníku a dovedli jsme je nakonec o několik desetiletí dál.

Když jsme v muzeu v zimě a na jaře 2020 chystali výstavu Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou, čerpali jsme hojně z pamětnických vyprávění. Pro návštěvníky expozice vzniklo i několik sešitků se vzpomínkami na krajinu a život ve starých Říčanech (a měly výborný ohlas). Byly mezi nimi také Ozvěny starých časů. Rozhodli jsme se je nyní připravit do vánočního času. Grafické úpravy se ujala Eva Sosnovcová. Její lásku ke knížkám, sešitům a tiskům vůbec a k jejich zpracování snadno z tohoto drobného dílka poznáte. Přejeme vám příjemné počtení o starých časech, které jsou pryč, ale v lidech kolem nás stále zní.

Renata Skalošová, za tvůrce vzpomínkové publikace